English Site

Ymgeiswyr Rhanbarthol

Yn ogystal â phleidleisio dros yr Aelod o’r Senedd yn eich etholaeth, byddwch yn etholaeth aelodau dros ranbarth ehangach Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Bydd Jane Dodds, arweinydd y blaid, yn arwain Tîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yma, a dyma restr lawn Canolbarth a Gorllewin Cymru.

  1. Jane Dodds
  2. Cyng William Powell
  3. Alistair Cameron
  4. Cyng Steve Churchman
  5. Cadan ap Tomos