English Site

Neges yr wyl gan Mark Williams AS


Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

Edrychaf ymlaen pob Nadolig i dreulio amser yn iawn gyda fy nheulu a ffrindiau. Mae’r Nadolig yn dod a chyfle i lawer ohonom adlewyrchu ar y flwyddyn sy’n dod i ben, a phendroni dros y flwyddyn i ddod.

Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn anodd.

Bydd yn cael ei gofio fel blwyddyn Brexit, buddugoliaeth Donald Trump a miliynau yn ffoi eu cartrefi. Does dim amheuaeth fod llawer, fel fi, yn obeithiol bydd 2017 yn well.

Ond mae llawer o waith i’w wneud ac mae 2017 yn llawn addewid i fod yn flwyddyn gythryblus arall.

Wrth adlewyrchu dros ddigwyddiadau’r flwyddyn hon mae gen i her i’w roi ger eich bron; os ydych am greu a diogelu gwlad sy’n agored, goddefgar ac unedig, ble nad oes neb yn cael eu hanghofio, dewch at eich gilydd i sicrhau mai blwyddyn o obaith i’n cymunedau a chymdeithas yw 2017.

Rhaid sefyll fel un yn erbyn gwleidyddiaeth llawn casineb a waliau sy’n bygwth ein gwerthoedd trugarog a rhyddfrydol.

Hoffwn gymryd y cyfle yma hefyd i ddiolch i’r sawl hynny sy’n rhoi o’u hamser dros y Nadolig i helpu rhoi gobaith ym mywydau rhai llai ffodus. Pobl sy’n helpu’r digartref yn ein cymunedau, helpu ffoaduriaid sy’n ffoi gwrthdaro, sy’n gofalu henoed, a staff ein gwasanaethau argyfwng. Diolch am eich gofal parhaus a’ch ymrwymiad.

Mae blwyddyn brysur a chaled o’n blaenau. Ond yn y cyfamser, gobeithio cewch gyfle i ymlacio a threulio amser gyda’ch teulu a ffrindiau dros gyfnod y gwyliau.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.