English Site

Newid Dyfodol Cymru


Bydd Democratiaid Rhyddfrycol Cymru yn lansio ei faniffesto heddiw ar gyfer dyfodol gwell.

Mae Newid Dyfodol Cymru yn amlygu ein gweledigaeth a gobeithion i Gymru ar faterion wedi’u datganoli ac yn gynllun ar gyfer Cymru cryfach fel rhan o Deyrnas Unedig tecach. 

Wrth wraidd ein maniffesto yw addewid i roi cytundeb terfynnol Brexit i refferendwm, gyda’r dewis i wrthod y cytundeb ac aros yn yr UE petaent ddim yn hoff o’r cytundeb a gynnigir.

Dywedodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Mark Williams;

“Credwn mewn Cymru gref, agored a goddefgar ble mae’r dechrau gorau posib mewn bywyd i’n plant, ble mae gan bawb parch at ei gilydd, a ble mae’r economi yn gweithio er budd pawb. Dyna yw sail ein cynllun.

“Bydd cytundeb Brexit sâl, gyda Prydain yn gadael y Farchnad Sengl, yn drychinebus i ddyfodol ein plant, ein economi ac ein ysgolion a’n ysbytai.

“Etholiad ble gallwch lunio eich dyfodol eich hun yw hwn. Gall pleidlais dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru newid dyfodol Cymru.”

Darllennwch y manifesto yma.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.