English Site

Kirsty Williams yn cyhoeddi bod cymhelliant ariannol ar gael i ddenu graddedigion i addysgu

Mae cymhelliant ariannol o hyd at £20,000 ar gael i bob myfyriwr er mwyn denu’r graddedigion gorau i addysgu pynciau fel mathemateg, cemeg, ffiseg a chyfrifiadureg yng Nghymru yn ôl cyhoeddiad gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (Llun 3 Ebrill).

Darllen mwy

Tanio Erthygl 50 - ymateb Mark Williams

Mark Williams AS yn ymateb i Theresa May yn tanio Erthygl 50 ac yn amlinelli blaenoriaethau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer y negodiadau. 

Darllen mwy

Mwy o arian i helpu disgyblion Cymru sydd o dan yr anfantais fwyaf

Cafodd newidiadau i’r ffordd y caiff arian ei ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion hynny yng Nghymru sydd o dan yr anfantais fwyaf eu cyhoeddi heddiw (dydd Llun 27 Mawrth) gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams.

Darllen mwy

Cyllid newydd ar gyfer offerynnau cerdd mewn ysgolion - Kirsty Williams

Mae'r Ysgrifennydd dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi y bydd pob cyngor yng Nghymru yn cael £10,000 yn ychwanegol i brynu offerynnau cerdd i ddisgyblion.

Darllen mwy

Newidiadau i hyfforddiant athrawon i ddenu’r goreuon i’r proffesiwn – Kirsty Williams

Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg fod y rheolau newydd ar gyfer y cyrsiau sy’n hyfforddi athrawon yng Nghymru yn rhan o’r ymgyrch i ddenu’r talent gorau i’r proffesiwn.

 

Darllen mwy

Welsh Lib Dems announce plans to reduce infant class sizes

Welsh Lib Dem Education Secretary Kirsty Williams has announced plans to reduce infant class sizes and raise standards.


Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddu cynlluniau i leihau maint dosbarthiadau babanod

Mae’r Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams wedi cyhoeddi cronfa newydd i leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau.

Darllen mwy

Neges yr wyl gan Mark Williams AS

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

Darllen mwy

Dylai Cymru gwerthfawrogi ein athrawon, dwed Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw yn lansio gwobrau dysgu newydd ar gyfer Cymru i ddathlu ymroddiad a gwaith caled athrawon a sut maent yn ysbrydoli disgyblion.

Darllen mwy

Trawsnewid radical i’r system gyllido yng Nghymru

Mae cynnigion annibynnol i alluogi myfyrywr i dderbyn swm sy’n gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ystod y tymor prifysgol wedi’u derbyn gan Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams.

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.