English Site

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddu cynlluniau i leihau maint dosbarthiadau babanod

Mae’r Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams wedi cyhoeddi cronfa newydd i leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau.

Darllen mwy

Neges yr wyl gan Mark Williams AS

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

Darllen mwy

Dylai Cymru gwerthfawrogi ein athrawon, dwed Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw yn lansio gwobrau dysgu newydd ar gyfer Cymru i ddathlu ymroddiad a gwaith caled athrawon a sut maent yn ysbrydoli disgyblion.

Darllen mwy

Trawsnewid radical i’r system gyllido yng Nghymru

Mae cynnigion annibynnol i alluogi myfyrywr i dderbyn swm sy’n gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ystod y tymor prifysgol wedi’u derbyn gan Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams.

Darllen mwy

Ehangwch gyfrifoldeb y Coleg Cymraeg i gynnwys addysg bellach, medd Dem Rhydd Cymru

Dylai'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol galluogi i fwy o fyfyrwyr addysg bellach Cymru elwa o addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Rhaid i arian ddilyn geiriau cynnes ar S4C – Aled Roberts AC

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, meddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Angen mwy o ymrwymiad at addysg Gymraeg – Aled Roberts AC

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, mae Aled Roberts AC wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o gael ymrwymiad 'arwynebol' i addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllen mwy

Dem Rhydd Cymru yn lansio ymgyrch i achub S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch i achub dyfodol S4C, ar ôl nifer o fygythiadau Torïaidd i naill ai dorri neu sgrapio ffi drwyddedu’r BBC.

Darllen mwy

Statws gryfach i'r Gymraeg yn y broses gynllunio oherwydd Dem Rhydd Cymru

Mi fydd gan yr iaith Gymraeg statws gryfach yn y broses gynllunio oherwydd gwaith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Cynlluniau'r Ceidwadwyr yn berygl i ddyfodol darlledu Cymraeg

Mae cynlluniau'r Llywodraeth Geidwadol i ymyrryd â, ac o bosib dileu, trwyddedu teledu yn fygythiad mawr i ddyfodol ariannol S4C, dywedodd yr Arglwydd Roger Roberts heddiw.

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.