English Site

Welsh Lib Dems announce plans to reduce infant class sizes

Welsh Lib Dem Education Secretary Kirsty Williams has announced plans to reduce infant class sizes and raise standards.


Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddu cynlluniau i leihau maint dosbarthiadau babanod

Mae’r Ysgrifennydd Addysg Dem Rhydd Cymru Kirsty Williams wedi cyhoeddi cronfa newydd i leihau maint dosbarthiadau babanod a chodi safonau.

Darllen mwy

Neges yr wyl gan Mark Williams AS

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a’ch teulu.

Darllen mwy

Dylai Cymru gwerthfawrogi ein athrawon, dwed Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw yn lansio gwobrau dysgu newydd ar gyfer Cymru i ddathlu ymroddiad a gwaith caled athrawon a sut maent yn ysbrydoli disgyblion.

Darllen mwy

Trawsnewid radical i’r system gyllido yng Nghymru

Mae cynnigion annibynnol i alluogi myfyrywr i dderbyn swm sy’n gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ystod y tymor prifysgol wedi’u derbyn gan Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams.

Darllen mwy

Ehangwch gyfrifoldeb y Coleg Cymraeg i gynnwys addysg bellach, medd Dem Rhydd Cymru

Dylai'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol galluogi i fwy o fyfyrwyr addysg bellach Cymru elwa o addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Rhaid i arian ddilyn geiriau cynnes ar S4C – Aled Roberts AC

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, meddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Angen mwy o ymrwymiad at addysg Gymraeg – Aled Roberts AC

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, mae Aled Roberts AC wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o gael ymrwymiad 'arwynebol' i addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllen mwy

Dem Rhydd Cymru yn lansio ymgyrch i achub S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch i achub dyfodol S4C, ar ôl nifer o fygythiadau Torïaidd i naill ai dorri neu sgrapio ffi drwyddedu’r BBC.

Darllen mwy

Statws gryfach i'r Gymraeg yn y broses gynllunio oherwydd Dem Rhydd Cymru

Mi fydd gan yr iaith Gymraeg statws gryfach yn y broses gynllunio oherwydd gwaith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.