English Site

Ehangwch gyfrifoldeb y Coleg Cymraeg i gynnwys addysg bellach, medd Dem Rhydd Cymru

Dylai'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol galluogi i fwy o fyfyrwyr addysg bellach Cymru elwa o addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Rhaid i arian ddilyn geiriau cynnes ar S4C – Aled Roberts AC

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, meddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Angen mwy o ymrwymiad at addysg Gymraeg – Aled Roberts AC

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw, mae Aled Roberts AC wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o gael ymrwymiad 'arwynebol' i addysg cyfrwng Cymraeg.

Darllen mwy

Dem Rhydd Cymru yn lansio ymgyrch i achub S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch i achub dyfodol S4C, ar ôl nifer o fygythiadau Torïaidd i naill ai dorri neu sgrapio ffi drwyddedu’r BBC.

Darllen mwy

Statws gryfach i'r Gymraeg yn y broses gynllunio oherwydd Dem Rhydd Cymru

Mi fydd gan yr iaith Gymraeg statws gryfach yn y broses gynllunio oherwydd gwaith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Cynlluniau'r Ceidwadwyr yn berygl i ddyfodol darlledu Cymraeg

Mae cynlluniau'r Llywodraeth Geidwadol i ymyrryd â, ac o bosib dileu, trwyddedu teledu yn fygythiad mawr i ddyfodol ariannol S4C, dywedodd yr Arglwydd Roger Roberts heddiw.

Darllen mwy

Cofnod o weithredu, addewid o fwy: Fideo newydd Dem Rhydd Cymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lansio fideo newydd eu hymgyrch yn yr etholiad cyffredinol.

Darllen mwy

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddi clawr maniffesto 2015

Mae tudalen flaen maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnwys pum blaenoriaeth i adeiladu economi gryfach a chymdeithas decach, gan greu cyfle i bawb yng Nghymru.

Darllen mwy

Llafur yn “benderfynol o anwybyddu democratiaeth leol” dros gyfuno gwirfoddol

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o ddiffyg dychymyg dros gyfuno gwirfoddol cynghorau, ar ôl y newyddion bod pob un o'r tair cais am gyfuniad gwirfoddol wedi'u gwrthod.

Darllen mwy

Adeiladu cartrefi newydd, nid rhoi diwedd ar yr hawl i brynu – dyna’r ateb i'r prinder tai

Mae Peter Black AC, Gweinidog Cysgodol ar Dai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, wedi dweud bod cyhoeddiad Llywodraeth Lafur Cymru i wahardd yn llwyr yr 'Hawl i brynu' yn "diangen ac yn cymryd gordd i dorri cneuen."

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.