English Site

Mark Williams AS yn annog gweithredu i amddiffyn ffermwyr llaeth Cymru

Mae AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Geredigion, Mark Williams, wedi cwestiynu Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar beth mae'n gwneud i helpu diwydiant llaeth Cymru.

Darllen mwy

Cymru yn dal i lusgo y tu ôl i weddill y DU o safbwynt lleihau diweithdra

Mae'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn lleihau ar gyfradd arafach nag yn unrhyw ranbarth arall yn y DU, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

 

Darllen mwy

Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys Llafur Cymru - y ffigurau gwaethaf ers dros 5 mlynedd

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos mai ffigurau aros adrannau damweiniau ac achosion brys Llywodraeth Lafur Cymru yw'r gwaethaf o’r holl gofnodion sydd ar gael hyd at a gan gynnwys Hydref 2009.

Darllen mwy

Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn rhoi diwedd i 'ffarwél euraid' chwe ffigur

Byddai pecynnau ymadael chwe ffigur yn y sector cyhoeddus yn dod i ben o dan y cynigion a gyhoeddwyd heddiw gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Darllen mwy

Datgelu rhagrith rhyfeddol Plaid Cymru ar y cyflog byw a chytundebau sero-awr

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi datgelu ffigyrau sy'n dangos bod bron i 4,000 person a gyflogwyd gan gynghorau a arweinwyd gan Blaid Cymru yn derbyn cyflog yn llai na'r cyflog byw, er gwaethaf Plaid yn ysgrifennu at fudiadau yn ddiweddar i'w hannog nhw i dalu'r cyflog byw.

Darllen mwy

Dem Rhydd Cymru yn dewis Cadan ap Tomos fel ymgeisydd Gorllewin Caerdydd

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi dewis ysiaradwr Cymraeg rhygl Cadan ap Tomos i sefyll yn Etholiad Cyffredinol 2015 dros y blaid yng Ngorllewin Caerdydd.

Darllen mwy

Wales Act a “landmark step” in Welsh devolution journey – Kirsty Williams

On the day that the Wales Bill receives Royal Assent, the Welsh Liberal Democrats have hailed the Act as a "landmark step" in the Welsh devolution journey.

Darllen mwy

Homophobic bullying report shows Welsh Labour Government approach isn’t working

A report released by Stonewall Cymru showing that homophobic bullying is still a major issue demonstrates the Welsh Labour Government's bullying guidance isn't working, the Welsh Lib Dems have said.

Darllen mwy

Wales lagging behind rest of UK on unemployment

The Welsh unemployment rate is reducing at a slower rate than any other UK region, new figures released today show.

Darllen mwy

Welsh Lib Dems signal support for campaign to re-open Aberystwyth to Carmarthen rail line

Ceredigion's Welsh Liberal Democrat MP Mark Williams has added support to the campaign to re-open the Aberystwyth to Carmarthen rail line, marking the 50th Anniversary of the last use of the train line (on 12th December 1964) by visiting the signal box records collected that day by Bryn Ebenezer, Penparcau.

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.