English Site

Ymgeiswyr Rhanbarthol

Yn ogystal â phleidleisio dros yr Aelod o’r Senedd yn eich etholaeth, byddwch yn etholaeth aelodau dros ranbarth ehangach Gogledd Cymru. 

Bydd Chris Twells yn arwain Tîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yma, a rhestr lawn Gogledd Cymru yw:

  1. Chris Twells
  2. David Wilkins
  3. Tim Sly
  4. Calum Davies
  5. Andrew Parkhurst