English Site

Ein gweledigaeth

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau creu cyfle i bawb drwy adeiladu economi gryfach mewn cymdeithas decach.

Yn y llywodraeth yn San Steffan, rydym wedi profi ein hymrwymiad i adeiladu economi gryfach drwy haneru'r diffyg ariannol, helpu busnesau greu 1.8 miliwn swydd newydd a rhoi toriadau treth i fusnesau bach am gyflogi prentisiaid.

Rydym wedi profi ein hymrwymiad i greu Cymru decach drwy dorri £800 oddi ar dreth incwm dros 1 miliwn o bobl ar gyflogau isel a chanolig; darparu miliynau o bunnoedd ychwanegol ar gyfer ein plant mwyaf dan anfantais; sicrhau'r codiad fwyaf erioed ym mhensiwn y wladwriaeth; a rhoi gofal plant di-dreth hyd at £2000 i rieni.

Ac rydym wedi profi yn y llywodraeth ein bod ni'n cefnogi tegwch drwy rwystro cynlluniau'r Torïaid i: redeg ysgolion am elw, talu nyrsys ac athrawon yn llai oherwydd maent yn gweithio yng Nghymru, a gadael i weithwyr cael eu diswyddo heb reswm; tra yng Nghymru rydym wedi gwrthwynebu cynlluniau'r Torïaid i ofyn i gleifion dalu i ddefnyddio'r GIG.

Cliciwch isod i ddysgu mwy am ein gweledigaeth i Gymru.