English Site

Premiwm Disgyblion

Fe wnaeth maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru addo i ehangu'r Premiwm Disgyblion. Yn nhymor olaf y Cynulliad, roedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi sicrhau dros £ 282miliwn ar gyfer y Premiwm Disgyblion (Grant Datblygu Disgyblion), gan roi cymorth ychwanegol bob blwyddyn i dros 65,000 o blant o gefndiroedd difreintiedig i fynd yn eu blaen.

Nododd y Cytundeb Cynyddol ymrwymiad i "sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd trwy Premiwm Disgyblion Estynedig".

Fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mae Kirsty Williams wedi ehangu'r Premiwm Disgyblion, gan fuddsoddi dros £ 90miliwn yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

O fis Ebrill 2017, bydd newidiadau pellach yn cynnwys:

  • Dyblu'r grant i £ 600 fesul plentyn cymwys mewn dosbarthiadau meithrin a derbyn.
  • Ymestyn cefnogaeth i bob plentyn tair oed sy'n derbyn gofal. Gellir defnyddio'r arian hefyd i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a fabwysiadwyd yn flaenorol.
  • Ymestyn y gefnogaeth i ddisgyblion y mae eu haddysg yn digwydd y tu allan i ysgol. Ar hyn o bryd dim ond y rhai o unedau cyfeirio disgyblion a gafodd y gefnogaeth.

Wrth sôn am y Premiwm Disgyblion, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Addysg Kirsty Williams:

"Mae'n parhau'n cenhadaeth genedlaethol bod gan bob plentyn y cyfle i lwyddo.

"Rwy'n falch bod y grant hwn yn cael effaith sylweddol wrth dorri'r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad sydd wedi rhwystro ein system addysg. Fodd bynnag, mae mwy i'w wneud, a dyna pam yr ydym yn ymestyn y grant i sicrhau bod gan bob plentyn ddechrau teg mewn bywyd. "

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.