English Site

Ymchwilydd a Swyddog Cyfryngau i Eluned Parrott AC (Canol De Cymru)


Dyddiad cau: Dydd Mercher 16 Medi 2015 (cyflwyniadau e-bost erbyn 5pm)

Mae Eluned Parrott yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac awyddus, sydd â diddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth i ddarparu gwasanaeth ymchwil o safon uchel i'r Aelod. Mewn perthynas arbennig â'i phortffolio cysgodol Economi, Trafnidiaeth ac Ewrop presennol, bydd y rôl hefyd yn cynnwys darparu cymorth er mwyn cynnal proffil uchel yn y cyfryngau lleol.

Ystod cyflog: £19,920 - £29,202 (Band 2)

(Er gwybodaeth, byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: 37 awr

Penodiad: Cyfnod penodol tan mis Mai 2016

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd

 

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gallu meddwl yn greadigol ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu syniadau newydd i'n helpu i wella safonau, hybu arloesedd a nodi cyfleoedd i fod yn rhan o waith ymchwil allweddol.

Mae'r prif ddyletswyddau'n cynnwys:

  • Darparu gwasanaeth cymorth ymchwil cynhwysfawr i'r Aelod cynulliad, gan gymryd cyfrifoldeb unigol am ddarparu gwaith ymchwil a gwybodaeth amserol ac o safon uchel.
  • Paratoi briffiau'n seiliedig ar waith ymchwil, nodiadau siarad a chyflwyno cwestiynau llafar ac ysgrifenedig yn unol â'r canllawiau a ddarperir. Cael yr wybodaeth a'r ystadegau gofynnol, eu deall, eu dadansoddi, eu cyflwyno a'u cyfleu. Bydd hyn weithiau'n gofyn am ymgyfarwyddo'n gyflym â meysydd pwnc newydd.
  • Drafftio a chyhoeddi ystod o gyfathrebiadau, gan gynnwys datganiadau i'r wasg, blogiau ac erthyglau ar y we, yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae'r meini prawf hanfodol yn cynnwys:

  • Tystiolaeth o sgiliau dadansoddi da, gan gynnwys y gallu i grynhoi yn gywir amrywiaeth eang o safbwyntiau a nodi materion allweddol o amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth yn gyflym
  • Addysg i lefel gradd neu'n gallu cynnig sgiliau a phrofiad cyfatebol
  • Gwybodaeth am bolisïau a delfrydau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
  • Y gallu i weithio mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif

Mae'r rôl heriol hon yn rhoi cyfle gwych i unigolion sy'n dymuno gweithio mewn amgylchedd gwleidyddol sy'n gyffrous ac yn rhoi boddhad.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau'r swydd a'r person cyn gwneud cais am y swydd hon

I wneud cais (drwy gyflwyno ffurflen gais wedi’i llenwi), neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Karen Roberts drwy anfon e-bost at [email protected]

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfle Cyfartal

Dyddiad y cyfweliad: 24 Medi 2015


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.