English Site

Amddiffyn S4C rhag doriadau

125 o 500 llofnod

Am dros 30 mlynedd mae S4C wedi diddori miliynau o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg gyda'i rhaglenni, yn ogystal â rhoi hwb enfawr i ddiwylliant Cymraeg.

Brwydrodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i sicrhau annibyniaeth i S4C wrth iddi hi ddod dan adain y BBC. Nawr mae'r Ceidwadwyr yn llywodraethu ar ben eu hunain, mae hynny yn y fantol - ac mae bygwth o fwy o doriadau ar y ffordd.

Mae angen i ni sicrhau dyfodol i S4C, sianel sy'n hollbwysig i ddyfodol yr iaith Gymraeg. A wnewch chi arwyddo'r deiseb isod ac ymuno â'n hymgyrch?

A wnewch chi arwyddo?