English Site

Sgrapio Tollau Pont Hafren

key_severnbridge.jpg

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi addo sgrapio tollau Pont Hafren os maent mewn Llywodraeth ar ôl yr etholiad nesaf. Mae'r tollau hyn yn straen go iawn ar fusnesau, a ni ddylid eu defnyddio fel cyfle i godi arian gan naill ai llywodraeth Cymru na'r DU.

Byddai sgrapio tollau Pont Hafren yn rhoi hwb gwerth tua £107 miliwn i economi Cymru, yn ogystal ag arbed £1,536 y flwyddyn i gymudwr ar gyfartaledd. Cefnogir ein cynlluniau gan nifer o fusnesau - gan gynnwys un sy'n gwario mwy na hanner miliwn o bunnoedd ar y tollau, sy'n arian y gallent wario fel arall ar gyflogi mwy o staff.

Arwyddwch ein deiseb isod i gefnogi'r ymgyrch.

Rwy'n cefnogi'r ymgyrch i sgrapio'r tollau anheg ar Bontydd yr Hafren.

Join the campaign:

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: [email protected].

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.