English Site

Ymgeiswyr y Senedd

Fel plaid, rydym wedi ymrwymo i sefyll dros ein holl gymunedau yma yng Nghymru.

Mae gennym dimau cryf o hyrwyddwyr lleol, yn ymgyrchu'n galed i fynnu'n well am eu hardal, ledled ein gwlad.

Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr Democratiaid Rhyddfrydol Cymru isod:

Ganolbarth a Gorllewin Cymru

Gogledd Cymru

Canol De Cymru

Dwyrain De Cymru

Gorllewin De Cymru