English Site

Adferiad yn sgil Argyfwng Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r cyfnodau o gyfyngiadau symud wedi effeithio’n ddwys ar bawb ohonom ni. 

Mae pobl wedi colli anwyliaid, mae teuluoedd wedi cael eu gwahanu, ac mae unigrwydd a theimlo’n ynysig wedi dod yn normalrwydd newydd i gymaint. Mae ymchwil yn dangos fod cymaint ag un o bob dau ohonom ni wedi dioddef gan anawsterau iechyd meddwl yn ystod y cyfnodau o gyfyngiadau symud, ac mae cymaint ag 20% wedi profi effeithiau difrifol ar eu hiechyd.

Darllen mwy

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.