English Site

Lefarwyr

Caiff ein tîm o lefarwyr eu penodi gan yr Arweinydd i fod yn llefarwyr polisi a chyfryngau ar ran y blaid.

Dyma’r tîm presennol a benodwyd yn 2020: