English Site

Marwolaeth Rhodri Morgan - Mark Williams


Disgrifiwyd cyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan fel "arweinydd carismatig a phersonol tu hwnt".

Yn ymateb i farwolaeth cyn Brif Weinidog Cymru, dywedodd Mark Williams;

“Byddwn yn cofio Rhodri Morgan am ei arweiniaeth gadarn yn ystod blynyddoedd cynnar datganoli, gan sefydlu sail gref i wleidyddiaeth Cymru. Yn ystod cyfnod anodd i ddatganoli Cymru, adeiladodd clymblaid i wireddu addewid datganoli.

“Caiff Rhodri ei gofio fel arweinydd carismataidd a phersonol tu hwnt, ac mae’r geiriau cynnes rydym wedi clywed heddiw yn dangos gwir parch ac edmygedd i Rhodri.

“Byddwn yn gweld eisiau Rhodri, a chydymdeimlaf gyda teulu a ffrinidiau Rhodri yn ystod y cyfnod anodd hwn.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.