English Site

Ymgeiswyr Rhanbarthol

Yn ogystal â phleidleisio dros yr Aelod o’r Senedd yn eich etholaeth, byddwch yn etholaeth aelodau dros ranbarth ehangach Canol De Cymru. 

Bydd Cyng Rodney Berman yn arwain Tîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yma, a rhestr lawn Canol De Cymru yw:

  1. Cyng Rodney Berman
  2. Cyng Rhys Taylor
  3. Sally Stephenson
  4. Steven Rajam
  5. Alex Wilson