English Site

Ymgeiswyr Rhanbarthol

Yn ogystal â phleidleisio dros yr Aelod o’r Senedd yn eich etholaeth, byddwch yn etholaeth aelodau dros ranbarth ehangach Dwyrain De Cymru. 

Bydd Cyng Jo Watkins yn arwain Tîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yma, a rhestr lawn Dwyrain De Cymru yw:

  1. Cyng Jo Watkins
  2. Veronica German
  3. Oliver Townsend
  4. Cllr Jez Becker