English Site

Ymgeiswyr Rhanbarthol

Yn ogystal â phleidleisio dros yr Aelod o’r Senedd yn eich etholaeth, byddwch yn etholaeth aelodau dros ranbarth ehangach Gorllewin De Cymru. 

Bydd Chloe Hutchinson yn arwain Tîm Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yma, a rhestr lawn Gorllewin De Cymru yw:

  1. Chloe Hutchinson
  2. Sam Bennett
  3. Harvey Jones