English Site

Cynlluniau'r Ceidwadwyr yn berygl i ddyfodol darlledu Cymraeg


Mae cynlluniau'r Llywodraeth Geidwadol i ymyrryd â, ac o bosib dileu, trwyddedu teledu yn fygythiad mawr i ddyfodol ariannol S4C, dywedodd yr Arglwydd Roger Roberts heddiw.

Mae nifer o ASau Geidwadol enwog, megis Boris Johnson, wedi dadlau dylai'r ffi drwyddedu cael ei ddileu'n gyfan gwbl. Mae John Whittingdale AS, sydd newydd ei benodi'n Ysgrifennydd Diwylliant, hefyd wedi dweud dylid diddymu'r drwydded ac y mae'n "waeth na threth y pen".

Mae sïon hefyd bod y Ceidwadwyr yn ystyried parhau â dad-droseddoli'r ffi drwyddedu, a rwystrwyd yn ystod y Senedd ddiwethaf yn Nhŷ'r Arglwyddi. Byddai hyn yn costio £200m y flwyddyn i'r BBC.

Yng Nghymru mae £76m o arian S4C yn dod o drwyddedu teledu, sy'n fwy na thri chwarter o incwm y sianel.

Dywedodd y Democrat Rhyddfrydol, yr Arglwydd Roberts o Landudno:

"Y cwestiwn yw: a yw'r Torïaid yn benderfynol o ddifetha ein sianel Cymraeg? Os nad ydynt, mae'n rhaid iddynt egluro yn syth sut bydd S4C yn cael ei hariannu.

"Mae pryder mawr gen i am beth fydd hyn yn golygu am ddyfodol ein gwasanaeth Cymraeg. Rwy'n cofio'n iawn y frwydr i sicrhau'r arian yn y sefyllfa bresennol; chwaraeodd Democratiaid Rhyddfrydol rhan flaengar yn yr ymdrech honno.

"Mae cynlluniau'r Ceidwadwyr i ymyrryd â, ac o bosib dileu, trwyddedu teledu yn fygythiad mawr i ddarlledu yn y Deyrnas Unedig.

"Ganwyd S4C ar ôl brwydr fawr ac mae hi heddiw yn haeddu ein cefnogaeth gyfan. Yn fwy nag unrhywbeth arall, mae hi wedi gwneud cyfraniad hollbwysig i amddiffyn ein hiaith.

"Mae'n rhaid i'r Torïaid esbonio yn gyflym sut bydd S4C yn cael ei hariannu.

"Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gefnogwyr cryf o S4C a byddwn yn parhau i ymgyrchu ar y mater hwn. Cyn gynted a fydd y Senedd yn ailymgynnull byddaf yn parhau â'r ymgyrch gyda chwestiynau llafar ac ysgrifenedig."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.