English Site

Mae Hawliau Traws yn Hawliau Dynol

Hawliau Dynol yw Hawliau Traws. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn eu gwarchod.

By , Aug 24, 2018 1:08

Dylai pawb cael byw eu bywyd heb gasineb, rhagfarn a gwahaniaethu.

Yn anffodus, ar gyfer nifer o bobl Traws, nid yw hynny’n wir. Llynedd bu mwy na threian o bobl traws yn y DU’n ddioddef o drosedd casineb.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n mynnu gwell ar gyfer pobl Traws:

  1. Addysg perthnasoedd a rhyw gynhwysol
    Mae Ysgrifennydd Addysg y Dem Rhydd, Kirsty Williams yn cyflwyno cwricwlwm newydd sy’n dysgu am rywedd, rhywioldeb a chaniatâd.

  2. Gwella gofal iechyd
    Creu Clinig Hunaniaeth Rywedd yng Nghymru a chyflwyno rhaglen hyfforddiant traws-gynhwysol ar gyfer gweithwyr iechyd.

  3. Hawliau cydradd i bawb
    Rhoi diwedd i’r feto briodasol, tynnu nodwyr rhywedd diangen oddi ar ddogfenni, a diwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd.

Share this post on social media:

Image by Ted Eytan from Washington, DC, USA [CC BY-SA 2.0].