English Site

Trawsnewid radical i’r system gyllido yng Nghymru


Mae cynnigion annibynnol i alluogi myfyrywr i dderbyn swm sy’n gyfwerth â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ystod y tymor prifysgol wedi’u derbyn gan Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams.

Yn ystod yr etholiad, roedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn glir eu bod am drawsnewid y trefniadau cyllido presennol er mwyn rhoi costau byw dyddiol myfyrwyr wrth wraidd unrhyw system gyllido newydd.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ar waith, gyda dim ond mân newidiadau, pecyn Diamond. Mae hyn yn golygu gall myfyriwr cyffredin dderbyn hyd at £7,000 y flwyddyn mewn cymorthdaliadau, gan fod ar gael i fyfyrwyr rhan-amser hefyd, o Fedi 2018.

Dywedodd Cadan ap Tomos, llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros bobl ifanc:

“Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi dadlau’n gyson mai costau byw uchel yw’r prif rwystr i fynychu prifysgol. Eich gallu i ddysgu, nid eich gallu i dalu dylai ddatgan eich mynediad at addysg.

“Mae gallu fforddio byw yn frwydr feunyddiol i lawer gormod o fyfyrwyr. Rwy’n hynod o falch o’r Democratiaid Rhyddfrydol, nid yn unig am eu bod wedi gwrando ar fyfyrwyr drwy roi costau byw ar flaen y gad y ddadl, ond maent yn defnyddio’u dylanwad i weithredu ar eu haddewid i fyfyrwyr fis Mai.

“Gyda Kirsty Williams yn y Llywodraeth, bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn diogelu diwygiadau angenrheidiol i bob myfyriwr. Bydd hyn yn sicrhau na fydd balans banc rhiant yn rhwystro person ifanc rhag llwyddo yn y brifysgol.”

Dywedodd Ysgrifennydd Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams:

“Rydym yn bwriadu cyflwyno’r system fwyaf hael a blaengar sydd i’w weld yn y DU. Bydd y cynlluniau yma yn darparu’r system gyntaf yn y DU sydd yn gyson, blaengar a theg wrth gefnogi israddedigion llawn a rhan amser, a myfyrwyr ôl-radd.

“Rwy’n glir fod Cymru angen cytundeb cyllid addysg uwch blaengar sy’n cefnogi myfyrwyr yn ystod eu hangen fwyaf, ac sy’n galluogi ein prifysgolion i gystadlu ar lefel rhyngwladol, sy’n bwysig.

“Mae ein cynigion yn gam nodweddiadol i alluogi Cymru ddatblygu cyllid addysg uwch a system cyllid myfyrwyr sydd wir yn darparu i bawb.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.