English Site

Tanio Erthygl 50 - ymateb Mark Williams


Mark Williams AS yn ymateb i Theresa May yn tanio Erthygl 50 ac yn amlinelli blaenoriaethau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer y negodiadau. 

“Mae Theresa May ar fin cychwyn Brexit eithafol ac ymrannol.

“Mae angen i’r Torïaid gadw Cymru a’r DU yn y Farchnad Sengl os ydynt am ddangos eu bod yn gwrando ar bryderon Cymru. Heblaw bod y Farchnad Sengl wrth wraidd y negodi, doedd dim gwerth o gwbl i ymweliadau May i Gymru.

“Mae aelodaeth o’r Farchnad Sengl yn hanfodol i’n economi, ein diwydiannau, ac ar gyfer swyddi miliynau o bobl. Nid oedd gadael y Farchnad Sengl yn opsiwn yn y refferendwm, dewis gwleidyddol Theresa May yw hi.

“Nid oes modd cael Brexit caled ac economi gref, ac mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn mynnu mai’r bobl dylai gael y penderfyniad olaf ar gytundeb terfynol Brexit.”

Pwyntiau negodi i’r Democratiaid Rhyddfrydol

1. Hawl dinasyddion EU a’r DU

Dylai’r rheini sydd wedi gwneud Cymru a’r Deyrnas Unedig eu chartref cael yr hawl i aros. Byddwn yn sicrhau yr un hawl i dinasyddion y DU sy’n byw mewn gwledydd eraill ar draws yr Undeb Ewropeaidd.


2. Y Farchnad Sengl a’r Rhyddid i Symud

Dylai unrhyw cytundeb ar gyfer dyfodol y DU y tu fas i’r Undeb Ewropeaidd cynnwys aelodaeth o’r Farchnad Sengl ac amddiffyn ein rhyddid i symud.


3. Amddiffyn Erasmus, buddsoddiant yn ein prifysgolion a rhwydweithiau ymchwil

Dylid gwneud popeth sy’n bosib i amddiffyn Erasmus, yn ogystal a rhaglenni eraill sy’n derbyn cyllid gan yr UE sy’n darparu cyfleoedd i bobl ifanc. Byddwn yn ymgyrchu i gynnal y buddsoddiad yn ein prifysgolion a’u rhwydweithiau ymchwil.

4. Amddiffyn ffermwyr a diwydiant ffermio Cymru

Ffermio yw un o ddiwydiannau mwyaf Cymru, ac byddwn yn brwydro i sicrhau bod unrhyw gytuneb yn amddiffyn ffermwyr a'r diwydiant ffermio yng Nghymru, gan gynnwys cymorth arinannol a gallu Cymru i allforio ein cynnyrch o'r safon uchaf. 

Rhannwch >>

A50_cy_key.jpg


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.