English Site

Cadwch Drwyddedau Teledu Am Ddim

213 o 2,000 signature

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ymgyrchu i gadw trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed.

Mae'r Llywodraeth Geidwadol wedi dileu trwyddedau teledu am ddim o 1 Awst, a fydd yn effeithio ar dros 165,000 o drigolion hŷn yng Nghymru. Rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig y gall teledu fod i breswylwyr oedrannus, gan ddarparu profiadau cymdeithasol a gwybodaeth gyhoeddus hanfodol.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau gweld y Llywodraeth yn camu i mewn a darparu cyllid i adfer trwyddedau am ddim o ystyried yr argyfwng sy'n ein hwynebu. Rydym hefyd yn galw am gorff annibynnol i adolygu ffi'r drwydded wrth symud ymlaen.

Yn ystod y pandemig, mae’r teledu wedi bod yn achubiaeth i lawer o drigolion oedrannus sydd wedi cymryd cyngor y llywodraeth ac wedi aros gartref.

Rydym yn galw ar y Llywodraeth i adfer y trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed.A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

The Liberal Democrats may use the information you provide, including your political opinions, to further our objectives and share it with our elected representatives. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy: www.libdems.org.uk/privacy You can exercise your rights and withdraw your consent to future communications by contacting us: [email protected] or: DPO, Lib Dems, 1 Vincent Square, SW1P 2PN.