English Site

Cymru yn dal i lusgo y tu ôl i weddill y DU o safbwynt lleihau diweithdra


Mae'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn lleihau ar gyfradd arafach nag yn unrhyw ranbarth arall yn y DU, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

 

Mae ystadegau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru, o'i chymharu â’r llynedd, wedi gostwng dim ond 0.1%, o gymharu ag 0.8% yn yr Alban, 1.5% yng Ngogledd Iwerddon, 1.6% yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr ac 1.8% yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Dywedodd Gweinidog Cysgodol yr Economi Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Eluned Parrott:

"Gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhan o’r Llywodraeth yn San Steffan, rydym yn parhau i weld diweithdra yn gostwng ar draws y DU.

"Er y croesewir hyn, yma yng Nghymru rydym yn parhau i fod â’r gyfradd dwf arafaf yn y DU, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae angen i Lywodraeth Lafur Cymru ddyblu ei hymdrechion i leihau diweithdra yng Nghymru, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n ddi-waith yn y tymor hir. Mae ei chynlluniau creu swyddi wedi'u targedu'n wael o hyd ac mae diffyg uchelgais.

"Rydym wedi gweld rhywfaint o gynnydd, ac mae hynny'n newyddion da yn amlwg i'r rhai sy'n ddiweddar wedi dod o hyd i waith. Ond mae angen inni ymdrin â'r problemau sylfaenol yn ein heconomi. Mae angen inni ganfod pam mae’r gyfradd ddiweithdra yn gostwng yn sylweddol yn gynt ychydig dros y ffin yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, er enghraifft.

"Er ein bod yn teithio i’r cyfeiriad cywir drwy leihau diweithdra, mae’n amlwg nad yw’r camau breision sy’n cael eu cymryd mewn mannau eraill yn y DU o dan y Llywodraeth glymblaid i’w gweld yn digwydd yma yng Nghymru, oherwydd rheolaeth economaidd wael y Blaid Lafur yng Nghymru dros y degawd diwethaf."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.