English Site

Rhaid i arian ddilyn geiriau cynnes ar S4C – Aled Roberts AC


Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, meddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Wrth i Brif Gyfarwyddwr y BBC Tony Hall egluro ei weledigaeth ar gyfer y BBC fel rhan o broses adnewyddu ei siarter, mae Aled Roberts AC wedi rhybuddio gall ddyfodol darlledu Cymraeg fod yn y fantol os nag yw cyllideb S4C yn cael ei eithrio o doriadau.

Mae’r dogfen cynigion yn dweud bod: “The BBC is fully committed to broadcasting and providing services in the UK’s indigenous minority languages,” ond nid yw’n rhoi unrhyw wybodaeth o gynlluniau cyllid ar gyfer S4C. Mae disgwyl i’r manylion hyn gael eu rhyddhau “yn hwyrach yn y flwyddyn.”

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi arwain galwadau i amddiffyn cyllideb S4C o doriadau gan y BBC a Llywodraeth y DU. Cliciwch fan hyn i gefnogi'r ymgyrch drwy arwyddo'r deiseb.

Dywedodd Aled Roberts AC, Gweinidog Cysgodol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros y Gymraeg:

“Wrth gwrs bod croeso i eiriau cynnes ac addewidion i rannu gwasanaethau gydag S4C, ond er mwyn sicrhau dyfodol darlledu Cymraeg mae’n rhaid i arian go iawn ddod gyda’i eiriau cynnes.

“Mae S4C yn gwneud cyfraniad aruthrol i amddiffyn ein hiaith a chyfoethogi diwylliant Cymreig, yn ogystal â dod ag elw i economi ein cenedl. Mae pob £1 a wariwyd gan S4C yn werth £2.09 i’r economi Gymreig

“Un peth yw addo gweithio’n fwy agos gydag S4C ond os na welwn ni ymrwymiad cadarn i ariannu cynaladwy i’r sianel, efallai na fydd S4C yno i weithio gyda. Mae angen yr ymrwymiadau hyn nawr er mwyn i’r sianel gynllunio ei waith ar gyfer y dyfodol.”


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.