English Site

Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys Llafur Cymru - y ffigurau gwaethaf ers dros 5 mlynedd


Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos mai ffigurau aros adrannau damweiniau ac achosion brys Llywodraeth Lafur Cymru yw'r gwaethaf o’r holl gofnodion sydd ar gael hyd at a gan gynnwys Hydref 2009.

Ym mis Rhagfyr, dim ond 81% o gleifion dreuliodd llai na phedair awr mewn adran ddamweiniau ac achosion brys yng Nghymru - rhwng cyrraedd a’u derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau. Mae hyn er gwaethaf targed o 95%.

Dywedodd Kirsty Williams AC, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

"Pan oedd ffigurau adrannau damweiniau ac achosion brys yn Lloegr yn 92%, galwodd y Blaid Lafur yn Lloegr am "uwchgynhadledd frys" gan ddweud fod y GIG mewn cyflwr o argyfwng. Ac eto, yma yng Nghymru rydym ymhell y tu ôl i ysbytai yn Lloegr, ond mae Llafur Cymru yn parhau i fod mor ddifater ag erioed.

"Byddai unrhyw un a ddarllenodd y llythyr gan y nyrs a oedd yn gweithio mewn adran ddamweiniau ac achosion brys, a oedd yn cymharu gweithio mewn adran yng Nghymru i weithio ar faes y gad, wedi cael ei symud gan ymroddiad ac ymrwymiad staff ein GIG - ond mae’r staff hynny’n cael eu dal yn ôl gan Lywodraeth Lafur Cymru.

"Yr hyn sy’n amlwg i mi yw bod y GIG yn fater rhy fawr i’w adael i un blaid. Mae angen comisiwn trawsbleidiol di-blaid arnom, sy’n gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion, gan edrych ar ddyfodol ein GIG a sut y gall ymateb i’r heriau difrifol sy’n ei wynebu yn y dyfodol."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.