English Site

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddi clawr maniffesto 2015


Mae tudalen flaen maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnwys pum blaenoriaeth i adeiladu economi gryfach a chymdeithas decach, gan greu cyfle i bawb yng Nghymru.

Welsh_Manifesto_Covers_2015_Hi_Resv5-2.png

Y blaenoriaethau:

  1. Llwyddiant i bawb: Toriadau tecach i’r diffyg ariannol a buddsoddi i adeiladu economi sgiliau uchel, carbon isel
  2. Trethi teg: Torri £400 ychwanegol oddi ar eich trethi drwy godi’r trothwy di-dreth i £12,500
  3. Gofal iechyd o ansawdd uchel i bawb: Cynyddu adnoddau ein GIG a sicrhau lefelau staffio diogel
  4. Cyfle i bob plentyn: Buddsoddi yn ein hysgolion drwy ein Premiwm Disgybl
  5. Cymru gryfach: Sicrhau hunanlywodraeth i Gymru gyda mwy o bwerau ac ariannu teg

Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.