English Site

Bydd Dem Rhydd Cymru yn sicrhau cymunedau cryfach, mwy agored a mwy ffynianus.


Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnig gweledigaeth o'r hyn gall Cymru ei gyflawni. Cymru sydd â chymunedau gref gyda chefnogaeth gwasanaethau cyhoeddus effeithiol a phobl lleol yn arwain y ffordd.

Dywedodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Mark Williams AS yn lansiad ymgyrch etholiadol y Democratiaid Rhyddfrydol yn Aberteifi;

"Mae gwleidyddiaeth yn gwahanu pobl yn fwy nag erioed. Mae ansicrwydd yn parhau i wynebu ein gwlad, cymunedau ac economi. 

"Daw'r etholiadau yma â'r cyfle i bobl a chymunedau ar draws Cymru i godi llais dros werthoedd daionus a goddefgar a thros syniadau fydd yn gwneud ein cymunedau'n gryfach, mwy agored a fwy ffyniannus.

"Rydym angen talent ffres, syniadau newydd, ac angerdd am ein cyngor a neuaddau'r ddinas lleol i weithredu pethau.

"Does dim rhaid i gymunedau ddioddef diffyg gweithredu, mawredd a diogi rhagor sydd yn rhemp yn ein cynghorau lleol. Wnawn ni ddim ei dderbyn.

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnig gweledigaeth bositif o'r hyn gall Cymru'i gyflawni.

"Boed hynny trwy darparu £300 miliwn i'n hysgolion i roi'r dechrau gorau posib i bob plentyn, adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy newydd, neu gwarchod cyllid cynghorau lleol.

"Mae ein neges yn glir. Trwy pleidleisio am Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, rydych yn bwrw pleidlais dros blaid sydd am sefyll ar eich rhan chi a'ch cymuned.

"Byddwn yn brwydro am wleidyddiaeth gwell, cynghorau mwy atebol, a gweledigaeth rhyddfrydol i Gymru.

"Byddwn y gweithio i sicrhau nad oes neb yn ein cymunedau yn cael ei anghofio a bod gan bawb y cyfle i lwyddo mewn bywyd. Dyma'n haddewid ni i chi."

Darllenwch ein maniffesto yn ei gyfanrwydd.


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.