English Site

Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn rhoi diwedd i 'ffarwél euraid' chwe ffigur


Byddai pecynnau ymadael chwe ffigur yn y sector cyhoeddus yn dod i ben o dan y cynigion a gyhoeddwyd heddiw gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Mae AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Peter Black, yn dadlau y dylid capio taliadau ymadael i £90,000 ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y GIG a staff cynghorau.

Daw hyn yn sgil cyfres o daliadau ‘ffarwel euraid’ dadleuol a ariennir gan y trethdalwr. Dim ond yr wythnos diwethaf, cafwyd adroddiad y gallai Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin a gafodd ei gywilyddio, Mark James, gael tâl diswyddo sy’n werth £446,000. Daeth hyn yn dilyn cyhoeddiad y llynedd gan Gyngor Sir Penfro ei fod wedi talu tua £33,0000 i’w gyn-Brif Weithredwr Bryn Parry-Jones. Hefyd y llynedd, cafwyd adroddiad bod Mary Burrows, cyn-Brif Weithredwr Betsi Cadwaladr, wedi cael dêl gwerth £470,000.

O dan eu cynlluniau, byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth yn y Cynulliad nesaf i wahardd taliadau chwe ffigur.

Dywedodd Peter Black, Gweinidog Cysgodol Llywodraeth Leol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

"Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn rhoi diwedd ar daliadau ffarwel euraid chwe ffigur sy'n costio cannoedd o filiynau o bunnoedd i’r trethdalwyr.

"Ar adeg pan mae nyrsys, athrawon a'r heddlu wedi gweld eu cyflogau’n cael eu rhewi neu eu bod ond wedi cael codiad cyflog bach iawn, nid yw'n dderbyniol bod rhai pobl sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus yn derbyn taliadau diswyddo chwe ffigur.

"Gwyddom oll pa mor anodd yw'r hinsawdd economaidd ar hyn o bryd; felly'r hyn sy'n gwylltio rhywun yw bod yr arian yma’n cael ei gymryd oddi ar wasanaethau rheng flaen.

"Am yn rhy hir, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi eistedd yn ôl ac wedi derbyn y taliadau cyflog hyn; rhaid dod â’r hunanfodlonrwydd hwn i ben. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu y dylid cyflwyno deddfwriaeth yn y Cynulliad a fyddai’n gwahardd y taliadau chwe ffigur hyn."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.